Privacyverklaring

Contactgegevens:

https://www.hoteltwelink.nl

Aaltenseweg 73
7091 ES Dinxperlo
0315 - 65 4008

W. Hijink is de Functionaris Gegevensbescherming van Hotel 't Welink. Zij is te bereiken via info@hoteltwelink.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Restaurant 't Welink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

0 voor- en achternaam
0 geslacht
0 telefoonnummer
0 e-mailadres
0 overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
0 locatiegegevens

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hoteltwelink.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Restaurant 't Welink verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

0 Het afhandelen van uw betaling

0 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

0 Te kunnen reageren op e-mails en telefoontjes en berichten via Facebook

0 Hotel 't Welink verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hotel 't Welink neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel 't Welink) tussen zit. Hotel 't Welink gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: loket.nl, flynthonline.nl, Norton Antivirus, AVG Antivirus, WordPress (website), Roundcube (email). Voor het geautomatiseerd boeken werken we samen met Bookzo. Hoe zij met uw gegevens omgaan vindt u op www.bookzo.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hotel 't Welink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. 

Facturen: 7 jaar, wettelijke termijn voor bedrijven, na zeven jaar vernietigd

Agenda's met reserveringen, 7 jaar, wettelijke termijn voor bedrijven,na zeven jaar vernietigd

Delen van persoonsgegevens met derden

Hotel 't Welink verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld toeristenbelasting. Onze account bewaart gegevens 7 jaar, zoals wettelijk verplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hotel 't Welink gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant 't Welink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hoteltwelink.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hotel 't Welink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hotel 't Welink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hoteltwelink.nl.

Contact 

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft. Let op: u kan dit formulier niet gebruiken om te reserveren.

Gebruik hiervoor het reserveringssysteem

U kunt ons mailen of het formulier hiernaast invullen.

Bedankt voor uw bericht
Helaas is de verzending mislukt. Controleer svp of u alle velden goed heeft ingevuld.

Familiebedrijf

De familie Hijink heeft jaren ervaring in de horeca. In 2018 startten ze Hotel 't Welink.

Gasten zijn erg tevreden over de vriendelijkheid en de gastvrijheid van de familie Hijink, de kwaliteit en schoonheid van de kamers, de ligging van het hotel en het uitgebreide ontbijt.

Veel gasten komen regelmatig terug.